5 Contoh Geguritan, Puisi Modern Berbahasa Jawa

Tim detikJateng - detikJateng
Selasa, 20 Sep 2022 04:00 WIB
Ilustrasi orang atau adat Jawa.
Ilustrasi. Foto: Agto Nugroho/Unsplash
Solo -

Geguritan adalah puisi modern berbahasa Jawa. Sebagai karya sastra berjenis puisi, geguritan bentuknya bebas alias tak terikat aturan atau konvensi-konvensi tertentu. Geguritan berbeda dengan tembang yang berbasis irama.

Dikutip dari buku Antologi Geguritan Anggara Kasih #4 (Taman Budaya Jawa Tengah, 2020), berikut contoh geguritan karya sejumlah penulis asal Jawa Tengah.

1. NGGENDONG LALI

Dening: Bambang A.ER.T (Solo)

Mumpung kelingan aku tak kanda:
Aku lan kowe isih nggendong lali
Kepencut senenge raga nganti kepatipati
Mumpung kelingan aku tak kanda:
Umure awake dewe apa isih dawa?
Awake dewe ora ngerti yen wis dienteni.


Mumpung kelingan aku tak kanda:
Uni kang landep ditaleni
Suci jero resik jaba, ngupaya urip mahanani.

Jogja, Stasiun Tugu. Febuari 2020.

2. AJA NGRANGKUL REMBULAN

Dening: Bambang Hermanto (Larangan, Gayam, Sukoharjo)

Nimas wong ayu aja pengin ngrangkul rembulan.
Rembulan kuwi ana sing duwe wong ayu duweke joko umbaran.
Ing jaba obor mobat mabit katiyup angin aku lan sliramu.
Ing wengi iki nyambung katresnan nyuntake rasa kangen.
Nimas wong ayu sigaring nyawa ingsun nganti kapan
wae aku setyo tuhu marang sliramu wong ayu.

3. WANGSULANKU

Dening : Bintang Kalijaga (Guntur, Demak)

Dakambali wangsulanku Yayi
Genah yenta gurit kae kanggo Sliramu
Semono uga tembang Dhandhanggula
Gurisan tembung-tembung donga
Rinacik dadya mantra sembada
;sapadha

Apa kliwat kosetitekna Yayi
Sapungkure deres udan wingi sore
Dakgurit maneh batanganku
Upama geseh saka skabeng cangkriman
Larungen ing gumulunge ombak pasisir Bandengan

Sawuse kuwi
Bali dakjangkahi teles wedhi
Gisik samudra Jepara
Ilang tipak-tipak datan ketara

Guntur 21.9.2016

4. PEMUT

Dening : Biyung Amie (Bawen, Ambarawa, Semarang)

Jeng,
Sumenekna penggalihmu ing jembare rasa darana
Aywa kongsi kentir ing ilining bena bang ludira
Nepi ing gisik dolanan othak-athik mathuke sanepa
Denwolak-walik kanthi waskitha werdi kang sanyata
Waspadakna, piji endi kang becik lan endi kang ala
Nulya gage gumregah sigra nuruta ilining tirta amerta

(TPK, wanci enjing 130413)

5. RIKALANE KUDU SABAR

Dening : Dedek Witranto (Solo)

Kaya godhong randhu tumiyup angin
Datan kuwawa nggondheli kapuk rontok
Ujare bakal angon wayah tumekaning wanci
Lunga menyang ngendi bakal bali nggoleki

Ngenteni angsluping srengenge ora betah panase
Ati siniram kanepson ora sranta tibaning kuciwa
Sore nemu getun adheming swasana
Ucap kebacut nguntapake cubriya
Ilang kelangan lacak

Rikalane kudu sabar
Mbabar lelakon dununging laku
Nyrantekake tengahing lakuning lakon
Kayon miring jumedhuling gara gara
Ing kono dadi mbat-mbataning rasa
Rikalane kudu sabar

(Kediri,2122015)Simak Video "Cerita Warga Korban Banjir Bandang di Semarang, Harta Benda Ludes"
[Gambas:Video 20detik]
(dil/rih)