Lambang Pancasila Sila 1 sampai 5 dan Maknanya, Siswa Pahami Ya!

Lambang Pancasila Sila 1 sampai 5 dan Maknanya, Siswa Pahami Ya!

Trisna Wulandari - detikEdu
Kamis, 25 Agu 2022 09:30 WIB
Pencipta lagu Garuda Pancasila ialah Sudharnoto. Garuda Pancasila adalah salah satu lagu wajib nasional negara Indonesia.
Lambang Pancasila sila 1 sampai 5 dan maknanya. Foto: Rumah Digital Indonesia
Jakarta -

Lambang Pancasila sila 1 sampai 5 disimbolkan dengan rupa bintang emas, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Lambang Pancasila ini terdapat di perisai dada lambang Negara Indonesia, Garuda Pancasila.

Dikutip dari Sejarah dan Eksistensi Pancasila oleh Pristi Suhendro Lukitoyo, berikut lambang Pancasila sila 1-5.

Lambang Pancasila Sila 1 sampai 5

Lambang Sila Pertama

Lambang Pancasila sila ke-1 adalah bintang emas. Simbol ini terletak di tengah-tengah perisai Garuda Pancasila. Makna lambang bintang pada sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah sebagai simbol cahaya kerohanian dari Tuhan pada manusianya.

Lambang Pancasila Sila ke-2

Simbol Pancasila sila kedua digambarkan dengan mata rantai emas berbentuk lingkaran dan persegi yang saling berkaitan hingga membentuk suatu lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sementara yang bulat melambangkan perempuan.

Lambang Pancasila sila kedua "Kemanusiaan yang adil dan beradab" berupa mata rantai emas ini memiliki makna bahwa hubungan antarindividu di masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan dilakukan secara adil dan beradab sehingga hubungan masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih kuat.

Lambang Sila ke-3

Simbol Pancasila sila ketiga adalah pohon beringin. Simbol ini terletak di bagian kiri atas perisai Garuda Pancasila. Sulur dan akar pohon beringin yang banyak dan menjalar melambangkan keberagaman suku bangsa yang menjadi satu dalam nama Indonesia.

Lambang pohon beringin pada sila ketiga Pancasila "Persatuan Indonesia" memiliki makna bahwa rakyat Indonesia menjadi bernaung di bawah satu naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lambang Sila ke-4

Pancasila sila ke-4 "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan" memiliki lambang kepala banteng. Simbol ini memiliki makna bahwa laiknya banteng yang merupakan hewan sosial dan suka berkumpul, rakyat Indonesia berdiskusi dan bermusyawarah untuk melahirkan sebuah keputusan.

Lambang Pancasila Sila ke-5 dan Maknanya

Padi dan kapas adalah lambang Pancasila sila ke-5, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Padi dan kapas melambangkan pangan dan sandang.

Makna lambang padi dan kapas pada sila kelima Pancasila adalah syarat utama negara yang adil yakni yang bisa menjamin meratanya kemakmuran bagi rakyat.Simak Video "Momen Jokowi Resmikan Bendungan Beringin Sila Sumbawa NTB"
[Gambas:Video 20detik]
(twu/lus)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia